Rzetelna Firma
Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewożnika drogowego w ruchu

Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Świadectwo ZMPD

Diploma IRU ACADEMY

Certyfikat kompetencji zawodowych